Pravila i uslovi Planetiko

Za korišćenje usluga Planetiko neophodna je registracija koja je besplatna.

Za postavaljanja aukcije na Planetiko, po članu 11 Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodan je unos deklaracije sa ličnim podacima oglašavača (JMBG, broj i mesto izdavanja lične karte i ostali podaci iz deklaracije).

Registrovani korisnik ne mora uneti ove podatke ali u tom slučaju ne može postaviti aukciju. Registrovani korisnik prihvata mogućnost kontakta na email ili na broj telefona u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz aukcije. Oglašivač prihvata da će sadržaj oglasa - uneti tekst sa slikama biti objavljeni na Internet stranicama Planetiko. 

Registrovani korisnik koji je postavio oglas - oglašivač ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanu Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovani nalog.

1. Lista zabranjenih sadržaja

Pročitaj u Kategoriju:  POMOĆ LISTA ZABRANJENIH PREDMETA

2. Zabranjeni predmeti

Pročitaj u Kategoriju:  POMOĆ LISTA ZABRANJENIH PREDMETA

3. Zaštita vašeg naloga:

Pročitaj u Kategoriju - Politika Privatnosti

4. Bezbednost

Pročitaj u Kategoriju - Politika Privatnosti

5. Otkrivanje informacija kod nas

Pročitaj u Kategoriju - Politika Privatnosti

6. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Nepoštovanje pravila na planetiko se rešava na sledeći način kaznenog sistema na sajtu www.planetiko.com.

Sistem se sastoji od četiri nivoa:

- član je prva dva puta upozoren na kršenje planetiko pravila.

- treći put mu se ukazuje na posledice  koje ga očekuju ako nastavi sa kršenjem

  pravila od planetiko.

- četvrto upozorenje na kršenje pravila član će za stalno biti suspendovan sa

  planetiko i neće imati pravo ponovnog registrovanja na planetiko.

 

Ovaj pravilnik se primenjuje pri sledećim postupcima:

-        Dodatni uslovi prodaje

-        Dostavljanje podataka koje se razlikuju od onih koji su provereni i nalaze se na planetiko

-        Dupli nalog

-        Kupac neće da preuzme predmet bez opravdanog razloga

-        Kupujem u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)

-        “Ne dajem ispod te cene” ili slični tekstovi na aukciji

-         Ne plaćanje provizije 

-     Lični podaci u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu, komentaru ocene)

-          Oglas umesto aukcije

-          Prodaja piraterije

-          Prodavac neće da pošalje predmet bez opravdanog razloga

-          Prodaja predmeta koji se nalaze na listi zabranjenih predmeta

-          Pogrešna kategorija

     -  Postavljanje URL linka ili internet adrese ka drugim sajtovima u tekstu aukcije

             ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)

-          Svesna obmana kupca (potkrepljena dokazima)

-          Tri jedinstvene negativne ocene sa identičnim razlogom

-          Unošenje netačnih podataka

-          Veštačko dizanje cena

-          Vređanje i pretnje

-          Zamena u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)

-          Zbir ocena -1

-          Zloupotreba “Pitanja i odgovori”

-          Zloupotreba Planetiko sistema i software

-          Zloupotreba sistema ocenjivanja npr. neopravdano davanje ocene

Sva gore navedena pravila vode do sankcionisanje klienta.

Organizovano i svesno nepoštovanje pravila Planetiko vodi na trajno gašenje naloga klienta.

Ukoliko klient dobije upozorenje od strane Planetiko, ima pravo posle 6 meseci po zahtevu (ako nije napravio novo kršenje pravila Planetiko u tom roku) preko mail  :   info@planetiko.com . da se brišu opemene.

Napomena: Ovo se ne primenjuje na status trajno gašeni klient.

7. Trgovina između korisnika

Svako oglašavanje i kupovina na planetiko.com je na sopstveni rizik lica. Portal planetiko.com, kao i njegov osnivač, neće biti odgovorni za eventualnu štetu  nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika portala. Zato molimo korisnike da prilikom međusobne kupovine ipak budu oprezni.

8. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Planetiko.com

U skladu sa zakonima R.Srbije zabranjeno je bilo kakvo ručno ili softversko kopiranje  ili editovanje sadržaja sa planetiko.com koji se smatraju autorskim delom (npr. oglasi, fotografije, zanimljivosti, korisnički podaci i dr.).

Prekršioci će biti sudski gonjeni od strane osnivača planetiko.

Oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svog oglasa.

Planetiko zadžava pravo da edituje postavljene aukcije kako bi ih doveo u formu koja je u skladu sa misijom i formulom portala Planetiko.com

Sankcije zbog kršenja pravila i uslova 

Nepoštovanje pravila na planetiko se rešava na sledeći način kaznenog sistema na sajtu www.planetiko.com.

Sistem se sastoji od četiri nivoa:

- član je prva dva puta upozoren na kršenje planetiko pravila.

- treći put mu se ukazuje na posledice  koje ga očekuju ako nastavi sa kršenjem

  pravila od planetiko.

- četvrto upozorenje na kršenje pravila član će za stalno biti suspendovan sa

  planetiko i neće imati pravo ponovnog registrovanja na planetiko.com.

 

Ovaj pravilnik se primenjuje pri sledećim postupcima:

-  Dodatni uslovi prodaje

-  Dostavljanje podataka koje se razlikuju od onih koji su provereni i nalaze se na      planetiko

-  Dupli nalog

-  Kupac neće da preuzme predmet bez opravdanog razloga

-  Kupujem u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)

-  “Ne dajem ispod te cene” ili slični tekstovi na aukciji

-  Ne plaćanje provizije  

-  Lični podaci u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu,        komentaru ocene)

-  Oglas umesto aukcije

-  Prodaja piraterije

-  Prodavac neće da pošalje predmet bez opravdanog razloga

-  Prodaja predmeta koji se nalaze na listi zabranjenih predmeta

-  Pogrešna kategorija

-  Postavljanje URL linka ili internet adrese ka drugim sajtovima u tekstu aukcije

   ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)

-  Svesna obmana kupca (potkrepljena dokazima)

-  Tri jedinstvene negativne ocene sa identičnim razlogom

-  Unošenje netačnih podataka

-  Veštačko dizanje cena

-  Vređanje i pretnje

-  Zamena u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)

-  Zbir ocena -1

-  Zloupotreba “Pitanja i odgovori”

-  Zloupotreba Planetiko sistema i software

-  Zloupotreba sistema ocenjivanja npr. neopravdano davanje ocene

 

Sve gore navedeni pravila vode do sankcionisanje klienta.

Organizovano i svesno nepoštovanje pravila Planetiko vodi do trajno gašenje naloga klienta.

Ukoliko klient dobije upozorenje od strane Planetiko, ima pravo posle 6 meseci po zahtevu (ako nije napravio novo kršenje pravila Planetiko) preko mail  :   info@planetiko.com . da se brišu opemene.

 

Napomena: Ovo se ne primenjuje na status trajno gašenje klienta.